CERTIFICATES

บจก. ฟาเท็ค เวิร์คส์ และ ฟาเท็ค แอดวานซ์ อินซูเลชั่น

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพโดย SGS

FATEK Group เรามีแนวทาง และนโยบายที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพสินค้า และการบริการเป็นหลัก จึงได้มีการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐาน การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท SGS ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของโลกทางด้านการตรวจสอบ และรับรองระบบ

รู้จักฟาเท็คฯ

สิทธิบัตรของเรา

secret joint sandwich panel

แผ่นผนังสำเร็จรูป (ข้อต่อพิเศษ)

Secret Lock crop

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร บริษัทฯ ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์แผ่นฉนวนกันความร้อน ให้มีข้อต่อล็อคระหว่างแผ่นแบบพิเศษ (Secret Joint) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในการติดตั้งแผ่นฉนวน โดยคิดค้น ประดิษฐ์ และออกแบบขึ้นมาใหม่ จนได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกแบบโดย คุณสมควร ศรีพิเชียรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาเท็ค แอดวานซ์ อินซูเลชั่น จำกัด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
solar roof pir

แผ่นหลังคาสำเร็จรูป (ลอนพิเศษ)

pir solar roof cover

บริษัทฯ ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาฉนวนกันความร้อนประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป โดยสามารถติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ยึดติดเข้าด้วยกันกับลอนหลังคาที่มีข้อต่อแบบพิเศษ (Solar Roof) โดยคิดค้น ประดิษฐ์ และออกแบบขึ้นมาใหม่ จนได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกแบบโดย คุณสมควร ศรีพิเชียรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาเท็ค แอดวานซ์ อินซูเลชั่น จำกัด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การทดสอบของเรา

การทดสอบ British Standard 476 Fire Tests (BS-476)

คือ การประเมินพฤติกรรมของชิ้นงานก่อสร้างอาคารเมื่อต้องผ่านเงื่อนไขความร้อน และความดันที่ระบุไว้ วิธีการนี้เป็นวิธีการวัดความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิสูงโดยการกำหนดเกณฑ์ที่สามารถกำหนดความสามารถในการแบกรับภาระความสามารถในการกันไฟและความสามารถในการถ่ายเทความร้อน (ฉนวน)

  • มาตรฐาน: BS476-20: การทดสอบอัคคีภัยเกี่ยวกับวัสดุและโครงสร้างอาคาร
  • มาตรฐาน: BS476-22: การทดสอบการทนไฟบนวัสดุก่อสร้างและโครงสร้าง
pir certificate bs476

แผ่นฉนวน PIR ของเราทนไฟได้ถึง 3:34 ชม.

แผ่นฉนวนกันความร้อน PIR กันไฟ ทนไฟ ควันน้อย by FATEK Group ได้ผ่านการทดสอบการกันไฟมาตรฐาน BS-476 Part 20 & 22 : 1987 ทนไฟได้นานถึง 3:34 ชั่วโมง ในอุณหภูมิมากกว่า 400 °C ถือว่าเป็น “แผ่นทนไฟ” ได้ดี

ทดสอบโดย: Engineering Chulalongkorn University Fire Safety Research Center

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
rockwool certificate bs 476

แผ่นฉนวน Rockwool ของเราทนไฟได้ถึง 4 ชม. ในอุณหภูมิมากกว่า 1,000 °C ( ทุกความหนา )

แผ่นฉนวนกันความร้อน กันไฟ ทนไฟ ไร้ควัน Rockwool by FATEK Group ได้ผ่านการทดสอบการกันไฟมาตรฐาน BS-476 Part 20 & 22 : 1987 ทนไฟได้นานถึง 4 ชั่วโมง ในอุณหภูมิมากกว่า 1,000 °C ( ทุกความหนา ) ถือว่าเป็น “แผ่นทนไฟ” ได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับแผ่นฉนวนชนิดอื่น ๆ

ทดสอบโดย: Engineering Chulalongkorn University Fire Safety Research Center

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รางวัลอื่น ๆ

GTM5 Go To Market

BLUESCOPE
CRP® steel Sales Recognition
FATEK WORKS CO.,LTD.
May 18, 2016

FATEK - Smart Sandwich Panel

ขอใบเสนอราคา / สอบถาม

ปรึกษา-สอบถาม-ขอใบเสนอราคา ฟรี!

  • ข้อสงสัยเกี่ยวกับแผ่นฉนวนสำเร็จรูปกันความร้อน
  • ข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต ฯลฯ
  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ราคา คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย
  • ปรึกษากับ FATEK เพราะเราคือ "มืออาชีพ"