CERTIFICATES

บจก. ฟาเท็ค เวิร์คส์

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพโดย SGS

FATEK Group เรามีแนวทาง และนโยบายที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพสินค้า และการบริการเป็นหลัก จึงได้มีการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐาน การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท SGS ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของโลกทางด้านการตรวจสอบ และรับรองระบบ

รู้จักฟาเท็คฯ

การทดสอบของเรา

ผลิตภัณฑ์แผ่นฉนวนใยหินที่เป็น FTRW-Z-Panel

ของ FATEK WORKS ได้รับการรับรองผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน FM 4880 Class 1 Fire Rating of Interior Finish Materials โดย FM approvals ที่เป็นหน่วยงานที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยของกลุ่มประกันภัยในสหรัฐอเมริกา (Factory Mutual or FM Global)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การทดสอบ British Standard 476 Fire Tests (BS-476)

คือ การประเมินพฤติกรรมของชิ้นงานก่อสร้างอาคารเมื่อต้องผ่านเงื่อนไขความร้อน และความดันที่ระบุไว้ วิธีการนี้เป็นวิธีการวัดความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิสูงโดยการกำหนดเกณฑ์ที่สามารถกำหนดความสามารถในการแบกรับภาระความสามารถในการกันไฟและความสามารถในการถ่ายเทความร้อน (ฉนวน)

  • มาตรฐาน: BS476-20: การทดสอบอัคคีภัยเกี่ยวกับวัสดุและโครงสร้างอาคาร
  • มาตรฐาน: BS476-22: การทดสอบการทนไฟบนวัสดุก่อสร้างและโครงสร้าง
rockwool certificate bs 476

แผ่นฉนวน Rockwool ของเราทนไฟได้ถึง 4 ชม. ในอุณหภูมิมากกว่า 1,000 °C ( ทุกความหนา )

แผ่นฉนวนกันความร้อน กันไฟ ทนไฟ ไร้ควัน Rockwool by FATEK Group ได้ผ่านการทดสอบการกันไฟมาตรฐาน BS-476 Part 20 & 22 : 1987 ทนไฟได้นานถึง 4 ชั่วโมง ในอุณหภูมิมากกว่า 1,000 °C ( ทุกความหนา ) ถือว่าเป็น “แผ่นทนไฟ” ได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับแผ่นฉนวนชนิดอื่น ๆ

ทดสอบโดย: Engineering Chulalongkorn University Fire Safety Research Center

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รางวัลอื่น ๆ

GTM5 Go To Market

BLUESCOPE
CRP® steel Sales Recognition
FATEK WORKS CO.,LTD.
May 18, 2016

FATEK - Smart Sandwich Panel

ขอใบเสนอราคา / สอบถาม

ปรึกษา-สอบถาม-ขอใบเสนอราคา ฟรี

  • ข้อสงสัยเกี่ยวกับแผ่นฉนวนสำเร็จรูปกันความร้อน
  • ข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต ฯลฯ
  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ราคา คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย
  • ปรึกษากับ FATEK เพราะเราคือ "มืออาชีพ"

Call

(+66) 081-814-6490 (คุณหฤดี)
(+66 )085-339-4166 (คุณไอศุรีย์)
(+66) 086-326-3894 (คุณสุทธี)
(+66) 080-611-6364 (คุณอาริยา)
(+66) 097-120-0994 (คุณจิณห์นิภาดา)
(+66) 095-941-3833 (คุณณัฐชา)