LCPHack

ประตูสำหรับห้องเย็น มีลักษณะพิเศษกว่าประตูชนิดอื่น ๆ เนื่องจากบานประตูคือแผ่นฉนวน Sandwich Panal ในการเลือกใช้ประตูแต่ละประเภทต้องเลือก ให้เหมาะสมกับการใช้งาน พื้นที่ อีกทั้งรูปแบบของประตูห้องเย็น เพื่อให้เหมาะสมกับห้องเย็นแต่ละที่ ความหนาของประตูของห้องเย็นมีตั้งแต่ 75mm. จนถึง ความหนา 6″ 

ลักษณะประตูสำหรับห้องเย็น

ประเภทของประตูห้องเย็น

1) ประตูห้องเย็นบานเลื่อน Slide Door

สำหรับงานห้องเย็นที่ต้องการช่องประตูค่อนข้างใหญ่ เพื่อใช้ในการขนถ่ายสินค้าจำนวนมาก ๆ แต่ไม่ต้องการเสียพื้นที่ในการเปิดปิด สะดวกในการลำเลียงสิ่งของในการขนส่งสินค้า

2) ประตูบานเปิด แบบบานพับ หรือแบบ Swing Door

ประตูบานเปิด แบบบานพับเปิด-ปิดเปิดปิดง่าย แข็งแรง เหมาะกับห้องแช่แข็งขนาดเล็ก ที่ต้องการรักษาอุณหภูมิให้คงที่มากที่สุด แม้จะมีการเปิดปิดบ่อยครั้ง

ประตูห้องเย็นบานเปิด
processing room 8

บริการติดตั้ง ประตู ห้องเย็น ทั้งแบบบานพัน บานเปิด และแบบสไลด์ บานเลื่อน ด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อน / ความเย็น Sandwich Panel และติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ

บริการติดตั้งประตูห้องเย็น ประตูห้องคลีนรูม

Translate »