ประตูสำหรับห้องเย็น มีลักษณะพิเศษกว่าประตูชนิดอื่น ๆ เนื่องจากบานประตูคือแผ่นฉนวน Sandwich Panal ในการเลือกใช้ประตูแต่ละประเภทต้องเลือก ให้เหมาะสมกับการใช้งาน พื้นที่ อีกทั้งรูปแบบของประตูห้องเย็น เพื่อให้เหมาะสมกับห้องเย็นแต่ละที่ ความหนาของประตูของห้องเย็นมีตั้งแต่ 75mm. จนถึง ความหนา 6″ 

cold room door

ประเภทของประตูห้องเย็น

1) ประตูห้องเย็นบานเลื่อน Slide (Slide Door)

  • สำหรับงานห้องเย็นที่ต้องการช่องประตูค่อนข้างใหญ่ เพื่อใช้ในการขนถ่ายสินค้าจำนวนมาก ๆ แต่ไม่ต้องการเสียพื้นที่ในการเปิดปิด สะดวกในการลำเลียงสิ่งของในการขนส่งสินค้า
ประตูสำหรับห้องเย็นบานเลื่อน Slide (Slide Door)
Source: https://fatek.co.th

2) ประตูบานเปิด แบบบานพับ หรือแบบ Swing (Swing Door)

ประตูบานเปิด แบบบานพับเปิด-ปิดเปิดปิดง่าย แข็งแรง เหมาะกับห้องแช่แข็งขนาดเล็ก ที่ต้องการรักษาอุณหภูมิให้คงที่มากที่สุด แม้จะมีการเปิดปิดบ่อยครั้ง
1497663460069

บริการติดตั้ง ประตู ห้องเย็น ทั้งแบบบานพัน และแบบสไลด์ บานเลื่อน ด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อน / ความเย็น Sandwich Panel และติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ | FATEK Group

รายละเอียดบริการ / ผลิตภัณฑ์
ติดต่อ