LCPHack
ความปลอดภัยในการทำงานในห้องเย็น
Source: fatek.co.th

    ความปลอดภัยในการทำงานในห้องเย็น เป็นสิ่งสำคัญซึ่งภายในห้องเย็นนอกจากจะมีอุณหภูมิต่ำแล้ว ยังมีอัตรายของสารทำความเย็น เพื่อทำอุณหภูมิภายในห้องให้เย็นอีกด้วย สารทำความเย็นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

อันตรายของสารทำความเย็น

อันตรายของสารทำความเย็น มีดังนี้

1. ฮาโลคาร์บอน (Halocarbon)

ฮาโลคาร์บอน (Halocarbon) แบ่งออกเป็น 3 สาร ดังนี้

1.1 R-22 คือสารทำความเย็นที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ สลายตัวได้เร็วกว่าสาร CFC (Cloroflurocarbon) แต่สารชนิดนี้ยังมีส่วนในการทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศอยู่บ้าง นิยมใช้ในระบบปรับอากาศและอุตสาหกรรมการทำความเย็นทั่วไป

1.2 R-134a คือสารที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ แต่สารชนิดนี้ไม่ทำลายชั้นโอโซน แต่มีข้อจำกัดคือมีแรงดันต่ำทำให้ต้องใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่เพื่อจะให้ได้ความเย็นเท่าเดิม จึงไม่นิยมใช้ในการทำความเย็นที่มีอุณหภูมิติดลบมาก ๆ

1.3 R-404a สารชนิดนี้นิยมนำมาใช้ในระบบความเย็นเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ R-22 แต่ให้ผลดีในด้านรักษาสิ่งแวดล้อม

             อันตราย

            – มีสถานะคงที่ มีความเป็นพิษต่ำ ติดไฟได้ง่าย

            – เข้าแทนที่ออกซิเจน ทำให้สำลักได้

             การป้องกัน

            – ติดตั้งเครื่องตรวจสอบและเตือนภัย จากการตรวจจับไอของสาร

            – ติดตั้งระบบพัดลมระบายอากาศ ซึ่งทำงานเมื่อปริมาณความเข้มข้น เกินอัตรา LBL (Lower explosive limit) ที่กำหนด

2. แอมโมเนีย (Ammonia)

            อันตราย

            – เป็นพิษ ติดไฟ

            การป้องกัน

            – ติดตั้งเครื่องตรวจสอบและเตือนภัย จากการตรวจจับไอของสาร

            – ติดตั้งระบบพัดลมระบายอากาศ ซึ่งทำงานเมื่อปริมาณความเข้มข้น เกิน 25% ของ LEL

3. อีเทน (Ethane) โพรเพน (Propane) บิวเทน (Buthane) ไอโซบิวเทน (Isobuthane) อีเทอลีน (Ethylene) โพรไพลีน (Propylene)

            อันตราย

            – อัตราการติดไฟสูง มีความเสี่ยงที่จะระเบิด

            การป้องกัน

            – ติดตั้งเครื่องตรวจสอบและเตือนภัย จากการตรวจจับไอของสาร

            – ติดตั้งระบบพัดลมระบายอากาศ ซึ่งทำงานเมื่อปริมาณความเข้มข้นเกิน 25% ของ LEL

  • ในพื้นที่อันตรายให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ออกแบบสำหรับทำงานในพื้นที่
  • สำหรับสารทำความเย็น กลุ่ม 1 และ 2 เครื่องตรวจจับไอของสาร แยกวงจรไฟฟ้าที่ไม่มีการป้องกันทั้งหมด
  • จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยหายใจ ในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายจากสารทำความเย็น

ที่มา: Wall tech

ความปลอดภัยในการทำงานในห้องเย็น

  1. ห้องเย็นต้องสร้างขึ้นถูกต้องตามมาตรฐาน
  2. มาตรการป้องกันไม่ให้มีผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่น ๆ ถูกขังติดอยู่ในห้องเย็น

            – เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าไปภายในห้องเย็นได้

            – มีป้าย ห้ามผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปข้างใน ติดเตือนอยู่หน้าประตูทางเข้าห้องเย็น

            – มีทางออกฉุกเฉินอย่างน้อย 1 ทาง, มีป้ายเตือนบอกทางในจำนวนที่เพียงพอ และไม่มีวัตถุใด ๆ กีดขวางทางออกฉุกเฉิน

            – มีสัญญาณเตือนภัยสำหรับให้ผู้ที่ติดในห้องเย็นใช้แจ้งให้ผู้อยู่ข้างนอกทราบว่ามีคนติดอยู่ในห้องเย็น ระบบควรทำงานโดยมีแบตเตอรี่สำรอง มีป้ายบอกและติดตั้งสัญญาณเตือนในตำแหน่งที่เหมาะสม

            – มีไฟฉุกเฉิน ที่ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่สำรอง

            – มีการบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย

            – ก่อนที่จะล๊อกประตูต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกครั้ง

  1. การรั่วไหลของสารทำความเย็น

            มีแนวทางในการป้องกันอันตราย ดังนี้

            – ซ่อมบำรุง และควบคุมการทำงานของห้องเย็นโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี

            – โรงงานที่มีห้องเย็นขนาดใหญ่จะต้องมีแผนงานในแต่ละช่วงเวลา ในการตรวจสอบห้องเย็นโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนของอุปกรณ์และระบบท่อ ที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายหากชำรุด

            – มีแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ และสื่อสารให้ทุกคนรับทราบ

  1. การทำงานในสภาพพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ

            – จัดหาชุดป้องกันความเย็นที่เหมาะสม

            – จัดให้มีห้องพักที่มีสภาพอากาศปกติ กับน้ำอุ่น สำหรับพักเบรก ส่วนระยะเวลาในการพักขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิของห้องเย็นและลักษณะงาน

  1. ผู้ที่ทำงานในห้องเย็นต้องมีร่างกายที่แข็งแรง จะต้องจัดให้มีการตรวจร่างกายผู้ที่จะต้องทำงานในห้องเย็นก่อนเสมอ
  2. สะเก็ดน้ำแข็ง หรือน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจะต้องจัดเก็บออกไปทุกวัน
  3. อุปกรณ์ที่ใช้ในงานห้องเย็นควรจัดให้มีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตราย การเลือกซื้ออุปกรณ์ที่นำมาใช้ควรเลือกให้ถูกประเภทที่จะนำมาใช้ในห้องเย็น เช่น พาเลท หรือ ชั้นวางต่าง ๆ สามารถหาข้อมูลได้จากผู้จำหน่าย

ผู้ผลิต และจำหน่ายแผ่นฉนวน Sandwich Panel ลดความร้อน กันความร้อน ราคาถูก ประหยัด ฉนวนกันความร้อน ไม่ลามไฟ โดย FATEK Group | FATEK Advance Insulation

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Translate »