LCPHack
ห้องอบคืออะไร

ห้องอบ (Oven Room) คืออะไร

ห้องอบคือ ห้องที่ใช้ความร้อนสูงในการอบเพื่อถนอมอาหาร เช่น ผัก-ผลไม้ ขนมปัง หรือใช้เพื่ออบยางพารา ถุงมือยาง รวมถึงอุตสาหกรรมอบสีรถยนต์ ห้องอบพ่นสี เป็นต้น
โดยหลักการทำงานของห้องอบ (Oven Room) เพื่อให้วัตถุ วัสดุหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ แห้ง เพราะการอบแห้งมีความสำคัญในการลดความชื้นของวัตถุ ใช้รักษาอุณหภูมิให้คงที่ และใช้อบเพื่อฆ่าทำลายเชื้อโรค

ห้องอบ
ภาพ : ห้องอบ / Photo by : http://www.quinl.com/

ฟาเท็คฯ รับสร้างห้องอบ ด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูงอย่าง Sandwich Panel PIR และ Sandwich Panel Rockwool ซึ่งแผ่นฉนวนสำเร็จรูปทั้ง 2 ประเภท มีคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการห้องอบประเภทไหน ?

อุณภูมิที่ใช้ในห้องอบอยู่ที่ประมาณ 80-100 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่ใช่อุณภูมิคงที่ตลอด 24 ชม. แต่เป็นอุณภูมิที่มีการแพร่กระจายความร้อนภายในห้อง ห้องอบที่ฟาเท็คฯ เคยรับออกแบบและติดตั้ง เช่น ห้องอบพ่นสี ,ห้องอบอาหาร เป็นต้น

ห้องอบที่สร้างด้วย Sandwich Panel PIR มีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นแผ่นที่ทนไฟ ไม่ลามไฟและติดไฟค่อนข้างยาก เนื่องจากห้องอบต้องใช้ความร้อนสูงจึงเสียงต่อการเกิดไฟไหม้ แต่หากเมื่อเกิดการเผาไหม้ฉนวน PIR จะเกิดควันในปริมาณต่ำ จึงช่วยลดอัตราในการสูดสารที่เป็นอันตราย และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตมากขึ้น
  2. มีค่าความเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี และ ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในห้องได้ดี (นำความร้อนต่ำ เพราะมีที่ค่า k : 0.022 W/mK)
  3. เป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง ดูดซับเสียง
  4. มีประสิทธิภาพดูดซับความชื้น หรือดูดซับน้ำต่ำกว่า ฉนวนแบบ EPS Foam ถึง 57.60% – 80.88%
pir secert joint2
ภาพ : แผ่นฉนวนสำเร็จรูป PIR

แผ่นฉนวนกันความร้อน PIR กันไฟ ทนไฟ ควันน้อย by FATEK Group ได้ผ่านการทดสอบการกันไฟมาตรฐาน BS-476 Part 20 & 22 : 1987 ทนไฟได้นานถึง 3:34 ชั่วโมง ในอุณหภูมิมากกว่า 400 °C ถือว่าเป็น “แผ่นทนไฟ” ได้ดี

ห้องอบที่สร้างด้วย Sandwich Panel Rockwool มีคุณสมบัติดังนี้

  1. แผ่นสามารถทนความได้ถึง 1,000 °C ถ่ายเทความร้อนได้ดี ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟและไม่ก่อให้เกิดควัน จะเหมาะกับห้องอบที่ใช้ความร้อนสูง ๆ อบไล่ความชื้น หรืออบแห้ง อย่างเช่นห้องอบอาหาร เป็นต้น
  2. เป็นวัสดุที่ทำมาจากหินภูเขาไฟตามธรรมชาติ จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อสูดดมเข้าไป ร่างกายสามารถขับออกมาได้เอง
  3. สามารถกันไฟ กันความร้อน และกันเสียงได้ดี
แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ROCKWOOL (ใยหิน)
ภาพ : แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ROCKWOOL

แผ่นฉนวนกันความร้อน ROCKWOOL ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทนไฟจาก FM APPROVED และ ได้ผ่านการทดสอบการกันไฟมาตรฐาน BS-476 Part 20 & 22 : 1987 ทนไฟได้นานถึง 4 ชั่วโมง ในอุณหภูมิมากกว่า 1,000 °C ( ทุกความหนา ) ถือว่าเป็น “แผ่นทนไฟ” ได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับแผ่นฉนวนชนิดอื่น ๆ

Cert. FM Approved of FTRW Z Panel
ภาพ : Certificate : FM APPROVED

สนใจสร้างห้องอบ ไม่ว่าจะเป็นห้องอบอาหาร ห้องอบพ่นสี ห้องอบยางพารา หรือห้องอบอื่น  ๆ ที่ใช้ความร้อนสูง ๆ สามารถปรึกษาเรา FATEK Group เรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รวมไปถึงทีมงานติดตั้งที่มีฝีมือและประสบการณ์กว่า 25 ปี ในราคาที่ยุติธรรม ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอน…

ทีมช่างติดตั้งงาน

FATEK Group ผู้ผลิต ออกแบบและติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน ที่มีคุณภาพทั้งในเรื่องของสินค้า วัสดุ และทีมช่างที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี

ผลิตภัณฑ์แผ่นฉนวนกันความร้อน ที่มีคุณภาพ

Translate »