LCPHack

EPS ผนังโฟม คือ อะไร?

EPS ผนังโฟม คือ

EPS ผนังโฟม คือ โฟม PS Foam ที่ใช้ ก๊าซ Pentane (C5H12) นำมาทำแผ่นฉนวนสำเร็จรูป sandwich panel ซึ่งเป็นตระกูล เดียวกับก๊าซหุงต้ม หรือ Butane (C4H10) เป็นสารที่ทำให้ ขยายตัว (Blowing Agent) ในระหว่าง กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่เรียกว่า Polymerization เนื้อพลาสติก PS จะทำปฏิกิริยากับเก็บก๊าซ Pentane เอาไว้ภายในเมื่อนำมาผลิต โฟม EPS วัตถุดิบจะ ขยายตัว และเมื่อได้รับความร้อนจาก ไอน้ำ (Steam) ก็จะกลายเป็นเม็ดโฟม ขาว ๆ จากนั้นจึงนำไป ขึ้นรูป (Molding)   

EPS Foam แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

EPS ผนังโฟม คือ
ที่มาของภาพ: https://fatek.co.th

1.1  อัดขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามลักษณะแม่พิมพ์ที่ทำ (Shape Molding) เช่น เป็นกล่องน้ำแข็ง และบรรจุภัณฑ์ ต่าง ๆ
      1.2  อัดขึ้นรูปเป็นก้อนสี่เหลี่ยม (Block Mold-ing) แล้วนำมา ตัดตามขนาดและรูปร่างที่ต้องการ โดยทั่วไปโฟม EPS จะขยายตัวประมาณ 50 เท่า และเมื่อขยายตัวแล้วจะมีอากาศเข้ามา แทนที่ถึง 98% ของ ปริมาตร มีเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นเนื้อพลาสติก PS และนี่คือสาเหตุ ที่ทำให้โฟมมีขนาดใหญ่ แต่กลับมีน้ำหนักเบาคุณลักษณะ นี้เองที่ทำให้โฟม EPS สามารถ รองรับแรงกระแทกได้อย่างดีเหมาะสำหรับใช้ในการบรรจุ สินค้า และยังรองรับถ่ายเทน้ำหนักในแนวดิ่ง โดยไม่เสียรูปทรงจึงใช้เป็นวัสดุถมในการทำถนน เพื่อแก้ปัญหาถนน ทรุดและยังใช้เป็นฉนวนรักษาความร้อนและเย็นเนื่องจากอากาศที่มีอยู่ภายในถึง 98% ทำหน้าที่เป็นฉนวน ได้อย่างดี

คุณสมบัติของ Expanded Polystyrene (โฟม EPS)

คุณสมบัติของ Expanded Polystyrene ที่เด่น ๆ มี ดังนี้

  1. โฟม EPS มีน้ำหนักเบา
  2. โฟม EPS สามารถรองรับน้ำหนักได้กว่า 2,000 กิโลกรัม
  3. โฟม EPS มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนมากกว่าวัสดุชนิดอื่น
  4. โฟม EPS ที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นชนิดแบบไม่ลามไฟ 
  5. โฟม EPS ไม่มีสารพิษ  

ประเภทของโพลีสไตรีนโฟม (Polystyrene) หรือ PS โฟม

ประเภทของโพลีสไตรีนโฟม (Polystyrene) หรือ PS โฟม มี 2 ประเภทหลัก คือ

  1. Expandable Polystyrene / EPS คือโฟม PS ที่ใช้ก๊าซ Pentane (C5H12) ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับ ก๊าซหุงต้ม หรือ Butane (C4H10) เป็นสารที่ทำให้ขยายตัว (Blowing Agent) ในระหว่างกระบวนการผลิตที่เรียกว่า Polymerization เนื้อพลาสติก PS จะทำปฎิกิริยา กักเก็บก๊าซ Pentane เอาไว้ภายใน เมื่อนำมาผลิตโฟม EPS วัตถุดิบจะขยายตัวเมื่อได้ความร้อนจากไอน้ำ (Steam) กลายเป็นเม็ดโฟมขาว ๆ จากนั้นจึงนำไปขึ้นรูป (Molding) ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ – อัดขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามลักษณะแม่พิมพ์ที่ทำ (Shape Molding) เช่น เป็นกล่องน้ำแข็ง และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ อัดขึ้นรูปเป็นก้อนสี่เหลี่ยม (Block Molding) แล้วนำมาตัดตามขนาดและรูปร่างที่ต้องการ โดยทั่วไป โฟม EPS จะขยายตัวประมาณ 50 เท่า และเมื่อขยายตัวแล้วจะมีอากาศเข้ามาแทนที่ถึง 98% ของปริมาตร มีเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นเนื้อพลาสติก PS และนี่คือสาเหตุที่ทำให้โฟมมีขนาดใหญ่แต่กลับมีน้ำหนักเบา คุณลักษณะนี้เองที่ทำให้โฟม EPS สามารถรองรับแรงกระแทกได้อย่างดี เหมาะสำหรับใช้ในการบรรจุสินค้า และยังรองรับการถ่ายเทน้ำหนักในแนวดิ่งโดยไม่เสียรูปทรง จึงสามารถใช้เป็นวัสดุในการทำถนน เพื่อแก้ปัญหาถนนทรุด และยังใช้เป็นฉนวนรักษาความร้อนและเย็น เนื่องจากอากาศที่มีอยู่ภายในถึง 98% ทำหน้าที่เป็นฉนวนได้อย่างดี    
  2. Polystyrene Paper / PSP คือโฟม PS ที่ใช้ก๊าซหุงต้มหรือ Butane (C4H10) เป็นสารที่ทำให้ขยายตัว วัตถุดิบที่ใช้ ก็คือเม็ดพลาสติก PS ทั่วไป ซึ่งเข้าสู่ระบบการฉีดโดยใช้สกรูซึ่งมีความร้อนจากไฟฟ้าเช่นเดียวกับ การฉีดพลาสติกทั่วไป (Screw Extrusion) เมื่อเม็ดพลาสติก PS ผ่านสกรูความร้อนก็จะหลอมตัว ขณะที่จะออกจากปลายสกรูก็จะถูกฉีดก๊าซ Butane (C4H10) ซึ่งก็คือแก๊สหุงต้มที่ใช้ตามครัวเรือนผสมเข้าไปทำปฎิกิริยาให้พลาสติกที่กำลังหลอมนั้นเกิดการขยายตัวประมาณ 20 เท่า ฉีดออกเป็นแผ่นแล้วม้วนเข้าคล้ายม้วนกระดาษ (จึงเรียกว่า Polystyrene Paper / PSP) จากนั้นก็จะนำม้วนโฟม PSP ที่ได้ ไปขึ้นรูปด้วยความร้อนตามลักษณะแม่พิมพ์ (Thermal Forming) เช่น  เป็นกล่องใส่อาหารหรือถาดเป็นต้น    
Translate »