LCPHack

Freezer Room & Freeze Room ห้องแช่แข็ง คือ อะไร? มีประโยชน์ยังไง?

freezer room คืออะไร ห้องแช่แข็ง คือ

      Freezer Room หรือ ห้องแช่แข็ง คือ ห้องที่ต้องการแช่อาหารให้เป็นเยือกแข็ง เป็นกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร (Food Processing) เพื่อถนอมอาหาร (Food Preservation) การติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป จะทำให้สะอาด และมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ช่วยควบคุมอุณหภูมิป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายใน สำหรับการเก็บรักษาอาหารที่อุณหภูมิต่ำ แต่สูงกว่าจุดเยือกแข็งของอาหาร การสร้างห้องแช่แข็งใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูปกั้นเป็นห้อง โดยสร้างขึ้นเป็นห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องเย็นที่ได้คุณภาพการติดตั้งหรือสร้างห้องต้องมีการ Seal รอยต่ออย่างดีถึงจะทำให้ห้องเย็นเก็บความเย็นได้ดีและยาวนาน ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการเก็บด้วย อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่เย็นอาหาร อยู่ระหว่าง -3 ถึง -7 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเก็บรักษาอาหารแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน การเก็บรักษาในห้องเย็นใช้สำหรับเก็บรักษาอาหารที่เสื่อมเสียง่าย (Perishable food) โดยใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich panel) หรือผนังห้องเย็นประกอบขึ้นเป็นห้องเย็น (Cold room or Cold storage) และยังไปใช้ทำผนังห้องเย็นอื่น ๆ รวมถึงแผ่นฉนวนห้องเย็น  ได้แก่

 • เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแพะ เนื้อแกะ
 • อาหารทะเล ทั้งสดและปรุงสุกแล้ว เช่น ปลา กุ้ง ปลาหมึก
 • น้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นม (dairy product) เช่น น้ำนมพาสเจอร์ไรซ์ เนย โยเกิร์ต เนยแข็ง นมเปรี้ยว
 • ไข่
 • ผักและผลไม้สด
 • อาหารพร้อมบริโภค (ready-to-eat food)
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน แหนม
Freezer Room & Freeze Room ห้องแช่แข็ง คือ
Source : KP-Cool

วัตถุประสงค์ของการแช่แข็ง

วัตถุประสงค์ของการแช่แข็ง การแช่แข็งเป็นการถนอมอาหาร (Food Preservation) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

 • ชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (Pathogen) เช่น Salmonella เป็นต้น
 • การบ่มเนื้อสัตว์ (Meat Aging)
 • ชะลอปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมี
 • ลดอัตราการหายใจ (Respiration rate) ของผักและผลไม้
 • การแช่เย็นตามประเภทของอาหาร
 • การแช่เย็นผักและผลไม้ (Cold storage of fruit and vegetable)
 • การแบ่งกลุ่มผักผลไม้ตามอุณหภูมิแช่เย็นและความชื้นสัมพัทธ์
 • การแช่เย็นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (Cold storage of meat and meat products)
 • การแช่เย็นน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม (Cold storage of milk and dairy product)

บริการติดตั้งห้องเย็น ห้องแช่แข็ง (Cold Room, Cold Storage) ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel ระดับ Food Grade

ดูรายละเอียด
Translate »