แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel)

 1. เหล็ก ผิวด้านนอกเป็นเหล็กผลิตจากเหล็กกล้าเคลือบสี PP Panel SD (NS Bluescope) ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสีระดับโลกเหมาะกับการใชงานผนังภายใน ผนังห้องเย็น ห้องเย็น ออฟฟิศสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้องทดลอง ห้องปลอดเชื้อ โรงเลี้ยงสัตว์หรือห้องต่าง ๆ ภายในอาคาร
 2. ฉนวนไส้กลาง หรือประเภทของฉนวนกันความร้อน มี 4 ประเภท
  1. ฉนวนกันความร้อน Polystyrene Foam (PS)
  2. ฉนวนกันความร้อน Polyurethane Foam (PU)
  3. ฉนวนกันไฟ Polyisocyanurate (PIR)
  4. ฉนวนกันไฟ Rockwool
 3. สะอาดและมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน GMP และ HACCP
 4. ช่วยควบคุมอุณหภูมิ  ป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายใน