แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสร้างห้องต่าง ๆ ได้ดี ฟาเท็คฯยังรับการออกแบบ และติดตั้งห้องไลน์ผลิตที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 10°c ถึง 25°c ด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ที่มีคุณสมบัติเด่น คือ สะอาด ปลอดเชื้อ และสิ่งปนเปื้อน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และโกดังเก็บอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและความสะอาดแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel)

 1. เหล็ก ผิวด้านนอกเป็นเหล็กผลิตจากเหล็กกล้าเคลือบสี PP Panel SD (NS Bluescope) ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านการผลิตเหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสีระดับโลกเหมาะกับการใชงานผนังภายใน ผนังห้องเย็น ห้องเย็น ออฟฟิศสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้องทดลองห้องปลอดเชื้อ โรงเลี้ยงสัตว์หรือห้องต่าง ๆภายในอาคาร
 2. ฉนวนไส้กลาง หรือประเภทของฉนวนกันความร้อน มี 4 ประเภท
  – ฉนวนกันความร้อน Polystyrene Foam (EPS)
  – ฉนวนกันความร้อน Polyurethane Foam (PU)
  – ฉนวนกันไฟ Polyisocyanurate (PIR)
  – ฉนวนกันไฟ Rockwool
 3. สะอาดและมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน GMP และ HACCP
 4. ช่วยควบคุมอุณหภูมิ ป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายใน