นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

คุกกี้จะบอกให้ FATEK Group และบริษัทในกลุ่มได้แก่ บริษัท ฟาเท็ค เวิรค์ส จำกัด ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของ FATEK Group เพื่อที่ FATEK Group จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้น และตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

FATEK Group ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น เช่น พิกเซลแท็ก (Pixel-tags) บนบริการของ FATEK Group (รวมเรียกว่า “บริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนั้น บริการใดก็ตามที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะได้รับคุกกี้จาก FATEK Group

เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้ของ FATEK Group จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น
 
นอกจากนั้น FATEK Group มีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็ก เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น
สำหรับประเภทคุกกี้ที่ FATEK Group ใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

3.1 คุกกี้เพื่อการให้บริการ
คุกกี้เพื่อการให้บริการจะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน

3.2 คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ
คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้ FATEK Group รู้จักท่านมากยิ่งขึ้น โดย FATEK Group จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการของ FATEK Group ให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป

ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ คือ

  • ช่วยจำสถานะของการใช้บริการ เช่น ภาษาที่เลือกใช้
  • ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการตามตัวอย่างข้างต้น FATEK Group มีการใช้งานโปรแกรมเสริม (Plugin) และบริการของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Clarity, OneSignal, Facebook, Line และ Twitter

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)
 
อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของ FATEK Group จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ FATEK Group

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ในเครือ FATEK Group ได้แก่ www.fi.co.th, www.fatek.co.th, www.fatekgroup.com (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท ฟาเท็ค เวิรค์ส จำกัด และ บริษัท ฟาเท็ค แอดวานซ์ อินซูเลชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “FATEK Group” หรือ “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะ…(ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)…ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

FATEK Group จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น
ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ FATEK Group ที่เป็นโดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

  • Cookie (เทคโนโลยีการติดตามที่เป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเตอร์เน็ต) ได้แก่ Cookie data, IP address, Application Logging, Device ID, Browsing history
  • เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรง ได้แก่ ข้อมูลการติดต่อขอใช้บริการ เช่น ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียดการติดต่อ

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ FATEK Group นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว
ทีมงานจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้ยินดีว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

FATEK Group ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียน หรือกรอกแบบฟอร์มกับ FATEK Group จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน และอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์

FATEK Group จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ดังนี้

  • เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในการติดต่อกลับ ในการให้บริการลูกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์ ด้วยการติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ แบบไม่ระบุตัวตน
  • เพื่อรับสมัครข้อความส่งเสริมการขาย ผ่านทางอีเมล (Email Marketing)
  • เพื่อใช้งานการแจ้งเตือนแบบข้อความ หรือ Push Notification บนเว็บไซต์ผ่านบุคคลที่สาม OneSignal

FATEK Group จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

 

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเว็บไซต์

FATEK Group จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ FATEK Group อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาล และการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเว็บไซต์

FATEK Group ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน FATEK Group จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ
และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาในระบบการใช้งาน FATEK Group เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์
ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

ท่านสามารถติดต่อ FATEK Group เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน

หากพบการรั่วไหลของข้อมูล ทาง FATEK Group จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 7 วัน

 

ช่องทางติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์

Webmaster, ฝ่ายไอที
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด 72 หมู่ 19 ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
อีเมล: [email protected]