FATEK Group เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 ภายใต้ชื่อ บริษัท FATEK Works ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) และจำหน่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นห้องเย็น ห้องสะอาด อาคารเก็บสินค้าและกลุ่มโรงงานผลิตอาหาร ยา เวชภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

บริษัทฯได้เพิ่มขยายกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของวงการอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่แลเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ และทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลัก จึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 25 ปี ในการดำเนินกิจการผลิตและบริการติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ผนังห้องเย็น แผ่นฉนวนกันไฟฯ ของบริษัทฯ ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาความสามารถในการผลิตผลงาน และบริการที่ดีมีคุณภาพ ออกสู่ลูกค้าที่เป็นยิ่งกว่าลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

อีกทั้งบริษัทยังมีวิสัยทัศน์ ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทพัฒนาทางด้านการผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการผลิตด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานโดยใช้ Work Team ให้ทำงานแบบ Team Work

0
100
นอกจากมีทีมงานที่มีคุณภาพแล้ว  ฟาเท็คยังมีระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองอีกด้วย
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จนได้รับการรับรองคุณภาพ
iso policy ft works

ISO 9001:2015 ทำให้ผลิตภัณฑ์ของฟาเท็คมีคุณภาพสม่ำเสมอ และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

Cert. FM Approved of FTRW Z Panel
gtm5
iso9001 sgs

บริษัทฯยังมุ่งเน้นคุณภาพสินค้าตั้งแต่เลือกใช้วัตถุดิบหลัก โดยในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) กลุ่ม CRP ฟาเท็คเป็นผู้ผลิตที่ใช้เหล็กคุณภาพมาตรฐานระดับสากลของบลูสโคปที่สูงที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2015 ที่สามารถการันดีด้วยรางวัล GTM5 แล้วทั้งยังผ่านการรับรองแผ่นฉนวนกันไฟ ROCK WOOL จาก Fm APPOVALS

ทำไมต้อง FATEK ?

เคยสงสัยไหม? FATEK ของเรามีดีที่อะไร?
ทำไมลูกค้าหลายท่าน จึงเลือกใช้สินค้า และบริการจากฟาเท็คฯ

Our Mission

Make the solution of safe and better life for everyone

FATEK Group ของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างทางออกให้ชีวิตปลอดภัย และดีขึ้นสำหรับทุกคน

ลูกค้าที่ไว้ใจเรา

ลูกค้าล้วนให้ความไว้วางใจเรา เนื่องด้วยประสบการณ์ที่มีมามากกว่า 25 ปี