FATEK Group เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 ภายใต้ชื่อ บริษัท FATEK Works ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) และจำหน่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นห้องเย็น ห้องสะอาด อาคารเก็บสินค้าและกลุ่มโรงงานผลิตอาหาร ยา เวชภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

บริษัทฯได้เพิ่มขยายกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของวงการอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่แลเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ และทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลัก จึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 25 ปี ในการดำเนินกิจการผลิตและบริการติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ผนังห้องเย็น แผ่นฉนวนกันไฟฯ ของบริษัทฯ ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาความสามารถในการผลิตผลงาน และบริการที่ดีมีคุณภาพ ออกสู่ลูกค้าที่เป็นยิ่งกว่าลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และเพิ่มศักยภาพในการผลิต จึงได้จัดตั้ง บริษัท ฟาเท็ค แอดวานซ์ อินซูเลชั่น จำกัด ที่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PIR (Polyisocyanurate) ฉนวนไม่ลามไฟ โดยเฉพาะ และเน้นเทคโนโลยีในการผลิต ด้วยการนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศเยอรมันนี ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัตเต็มรูปแบบ (Full Automation) ช่วยลดขั้นตอน และลดความผิดพลาดในการผลิต พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานในการผลิต เพื่อสินค้าที่ดีและส่งตรงถึงมือลูกค้าของเรา

อีกทั้งบริษัทยังมีวิสัยทัศน์ ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทพัฒนาทางด้านการผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการผลิตด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานโดยใช้ Work Team ให้ทำงานแบบ Team Work

0
100
นอกจากมีทีมงานที่มีคุณภาพแล้ว  ฟาเท็คยังมีระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองอีกด้วย
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จนได้รับการรับรองคุณภาพ
iso policy ft works
iso policy ft advance

ISO 9001:2015 ทำให้ผลิตภัณฑ์ของฟาเท็คมีคุณภาพสม่ำเสมอ และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

Cert. FM Approved of FTRW Z Panel
gtm5
iso9001 sgs
bluescope

บริษัทฯยังมุ่งเน้นคุณภาพสินค้าตั้งแต่เลือกใช้วัตถุดิบหลัก โดยในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) กลุ่ม CRP ฟาเท็คเป็นผู้ผลิตที่ใช้เหล็กคุณภาพมาตรฐานระดับสากลของบลูสโคปที่สูงที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2015 ที่สามารถการันดีด้วยรางวัล GTM5 แล้วทั้งยังผ่านการรับรองแผ่นฉนวนกันไฟ ROCK WOOL จาก Fm APPOVALS

ทำไมต้อง FATEK ?

เคยสงสัยไหม? FATEK ของเรามีดีที่อะไร?
ทำไมลูกค้าหลายท่าน จึงเลือกใช้สินค้า และบริการจากฟาเท็คฯ

Our Mission

Make the solution of safe and better life for everyone

FATEK Group ของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างทางออกให้ชีวิตปลอดภัย และดีขึ้นสำหรับทุกคน

ลูกค้าที่ไว้ใจเรา

ลูกค้าล้วนให้ความไว้วางใจเรา เนื่องด้วยประสบการณ์ที่มีมามากกว่า 25 ปี