บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป หรือ SANDWICH PANEL ผนังห้องเย็น แผ่นฉนวนกันไฟ โดยมีชนิดโฟมฉนวน คือ PS PU PIR และ ROCK WOOL

บริษัทฯได้เพิ่มขยายกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของวงการอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่แลเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ และทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลัก จึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 22 ปี ในการดำเนินกิจการผลิตและบริการติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ผนังห้องเย็น แผ่นฉนวนกันไฟฯ ของบริษัทฯ ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาความสามารถในการผลิตผลงาน และบริการที่ดีมีคุณภาพ ออกสู่ลูกค้าที่เป็นยิ่งกว่าลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ประวัติความเป็นมา,FATEK Group, เกี่ยวกับเรา
100
นอกจากมีทีมงานที่มีคุณภาพแล้ว  ฟาเท็คยังมีระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองอีกด้วย
บริษัทฯ มุ่งมั้นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จนได้รับการรับรองคุณภาพ

ISO 9001:2015 ทำให้ผลิตภัณฑ์ของฟาเท็คมีคุณภาพสม่ำเสมอ และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

sgs
gtm5
iso
bluescope

บริษัทฯยังมุ่งเน้นคุณภาพสินค้าตั้งแต่เลือกใช้วัตถุดิบหลัก โดยในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) กลุ่ม CRP ฟาเท็คเป็นผู้ผลิตที่ใช้เหล็กคุณภาพมาตรฐานระดับสากลของบลูสโคปที่สูงที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2015 ที่สามารถการันดีด้วยรางวัล GTM5

ทำไมต้อง FATEK ?

เคยสงสัยไหม? FATEK ของเรามีดีที่อะไร?
ทำไมลูกค้าหลายท่าน จึงเลือกใช้สินค้า และบริการจากฟาเท็คฯ

ลูกค้าให้ความไว้วางใจ

ลูกค้าล้วนให้ความไว้วางใจเรา เนื่องด้วยประสบการณ์ที่มีมามากกว่า 20 ปี