LCPHack
CRP Antibacterial คือ อะไร?
CRP Antibacterial™ SD

CRP-Antibacterial™ SD เป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีที่ผ่านกระบวนการเคลือบโดยกรรมวิธีการจุ่มร้อนอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับใช้ทำห้องเย็นและการใช้งานที่เน้นในเรื่องการรักษาอนามัยและปลอดเชื้อ เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานอุสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปอาหาร นำมาใช้สำหรับทำแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) ทำห้องเย็น (Cold Room) ซึ่งผลิตโดยบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้นเคลือบแผ่นเหล็ก CRP Antibacterial™

เหล็ก CRP-ANTIBACTERIAL™ SD ใช้วัสดุเคลือบที่เป็นโลหะ ซึ่งคือซิงค์ ที่ประกอบไปด้วย 11% อลูมิเนียม และ 3% แมกนีเซียม ZM180 สัญลักษณ์ “ZM” หมายถึงความหนาของทั้ง 2 ด้านของวัสดุเคลือบโดยคิดเป็นกรัมต่อตารางเมตร ดังนั้น ZM180 หมายถึง มวลวัสดุเคลือบรวมกันทั้ง 2 ด้านที่ไม่น้อยกว่า 180 กรัมต่อตารางเมตร สูตรนี้ทำให้วัสดุนั้นทนทานต่อการผุกร่อนภายใต้สภาพการใช้งานในอุณหภูมิต่ำและความชื้นสูง

CRP AntibacterialSD coating

 อ้างอิงข้อมูลจาก: บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ CRP-Antibacterial SD

  • มีประสิทธิภาพในการต่อต้านแบคทีเรียทั้งชนิดแกรม-บวก และ แกรม-ลบ โดยทำให้ความสามารถของแบคทีเรียที่จะทำหน้าที่เจริญเติบโตหายไป
  • การทดสอบอย่างเห็นผลในการต่อต้านแบคทีเรีย
  • มีสารป้องกันแบคทีเรียไมโครแบน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต่อต้านแบคทีเรีย ซึ่งสามารถจะใช้ร่วมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกผลิตในการยับยั้งการเจริญเติบโต ของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่น คราบ การเป็นพิษของอาหารและอาการแพ้ต่าง ๆ ได้
  • ลดความเสียงของการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง
  • ไม่เป็นพิษ ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  • คงทนตลอดอายุการใช้งาน ต่อต้านการกัดกร่อนทำให้ห้องเย็นมีความทนทาน
  • ช่วยป้องกันบริเวณพื้นที่ที่ยากต่อการทำความสะอาด
pu ps pir 3d

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) ผนังสำเร็จรูป โดยใช้เหล็กเคลือบคุณภาพสูงจาก BlueScope

ผลิตภัณฑ์แผ่นฉนวนกันความร้อน

Translate »