LCPHack
การเลือกฉนวนกันความร้อน

      การเลือกฉนวนกันความร้อน เป็นขั้นตอนสำคัญในการพิจารณาสำหรับการเลือกซื้อ ซึ่งสามารถทำให้เลือกฉนวนกันความร้อนได้ตรงกับวัตถุประสงค์ และตรงตามคุณสมบัติของแผ่นฉนวน โดยวิธีการเลือก มีจุดสังเกต ดังนี้

วิธีการเลือกฉนวนกันความร้อน

how to choose insulation

1. ประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อน (ค่ากันความร้อน)

วิธีพิจารณาอันดับแรกคือค่ากันความร้อนของวัสดุแต่ละชนิดซึ่งมักจะระบุไว้ในฉลากของบรรจุภัณฑ์ สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ “ ค่า R ตัวเลขสูง ๆ ค่า K ต้องต่ำ ๆ ” 

ซึ่งค่า R คือ Resistivity หรือค่าความต้านทานความร้อนของฉนวน มีหน่วยเป็น ตารางเมตร-องศาเคลวินต่อวัตต์ (Thermal resistance – R value, m2K/W) ตัวเลขที่กำกับไว้จะบอกว่า ฉนวนชนิดนั้นต้านทานความร้อนที่เข้ามาได้มากน้อยแค่ไหน ยิ่งตัวเลขมากยิ่งดี มีหน่วยเป็น m2K/W หรือ hr.ft2. F/Btu

R-Value (Resistivity)

ส่วนคือ K คือ K-value สภาพการนำความร้อน (ค่า K) หรือ conductivity มีหน่วยเป็น วัตต์ต่อเมตร-องศาเคลวิน (Thermal conductivity – K value, W/m.K) เป็นค่าที่บอกว่า ฉนวนชนิดนั้นมีคุณสมบัตินำความร้อนมากน้อยแค่ไหน ตามธรรมชาติแล้ว อากาศร้อนจะเข้าไปแทนที่อากาศที่เย็นกว่าเสมอ แต่ถ้าวัสดุนั้นมีค่าการนำความร้อนต่ำ อากาศร้อนก็จะผ่านตัวฉนวนเข้ามาที่ตัวบ้านได้น้อยลง ค่า K ตัวเลขยิ่งต่ำก็ยิ่งดี มีหน่วยเป็น W/m.k.

K-Value (conductivity)

อีกส่วนสำคัญคือ ค่า Thermal Capacity  หมายถึงความสามารถในการเก็บหรือสะสมความร้อนของตัวฉนวน ยิ่งตัวเลขน้อย ๆ ก็แสดงว่าฉนวนชนิดนั้นสะสมความร้อนไว้ในตัวฉนวนต่ำ ส่วนใหญ่แล้วค่า Thermal Capacity ยิ่งต่ำก็ยิ่งดี มีหน่วยเป็น kcal/m.h Oc

2. ชนิดของฉนวนกับตำแหน่งที่ติดตั้ง

ตำแหน่งสำหรับติดตั้งฉนวนก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเภทของฉนวนด้วย เช่น ฉนวนใยแก้วทำหน้าที่ดูดซับความร้อน ซึ่งมีความหนาและราคาค่อนข้างสูง มักจะติดตั้งตรงใต้หลังคาซึ่งเป็นแหล่งสะสมความร้อนหลัก ๆ ในขณะที่ฉนวนอะลูมิเนียมฟอยล์ที่สะท้อนความร้อน มีความบาง น้ำหนักเบา จะเหมาะสมกับการติดตั้งบริเวณผนังส่วนที่โดนแดดอย่างผนังในทิศตะวันตก หรือติดตั้งตรงหลังคาโรงจอดรถ ครัวต่อเติมที่ต้องใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา การเลือกชนิดของฉนวนติดตั้งบนฝ้าเพดาน ต้องอย่าลืมว่าฉนวนกันร้อนจำเป็นที่จะต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนู หรือมีความเสี่ยงต่อแมลง กัด เล็ม แทะ อันก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพ และสลายตัวเร็วขึ้น

3. ราคา

เว้นแต่ ราคาต่อตารางเมตรที่จะ จำเป็นต้อง พิจารณา สำหรับการเลือกซื้อ ในขั้นต้นแล้ว สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่ง คือค่ากันความร้อนที่บอกไว้ในขั้นต้น ให้ทดลองเปรียบเทียบราคาของฉนวนกันร้อนที่เลือกในใจกับราคาของฉนวนกันร้อน จำพวกชนิดอื่น เช่น ฉนวน A กันความร้อนได้น้อยกว่าฉนวน B ครึ่งเดียว แต่ราคาถูกกว่าไม่เกินครึ่ง ซึ่งถ้าหากเลือกฉนวน A จะต้องใช้จำนวนเยอะมากกว่าสองเท่า จึงจะกันร้อนได้ดีเท่าฉนวน B เมื่อเฉลี่ยราคาแล้ว กลายเป็นว่า ฉนวน A ราคาสูงกว่า เป็นต้น

  • นอกจากนั้น ควรพิจารณาถึงความจำเป็น ในการติดตั้งของแต่ละสถานที่และช่วงอุณหภูมิในการใช้งานของสถานนั้น ๆ
  • ลักษณะการติดตั้ง
  • การยืดตัวและการหดตัวของฉนวนความร้อนเมื่อได้รับความร้อน เป็นต้น

ที่มาของข้อมูล: คุยกับลุงช่าง

BN09

ผู้ผลิต และจำหน่ายแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) ราคาถูก ประหยัด ฉนวนกันความร้อน ไม่ลามไฟ โดย FATEK Group

Sandwich Panel ผนังห้องเย็น ห้องคลีนรูม ไม่ลามไฟ

Translate »