LCPHack
sandwich eps ps foam

ฉนวนกันความร้อน EPS Foam, PS Foam (Expanded Polystyrene Foam) หรือ ผนังโฟม EPS คือ อะไร ?

ฉนวนกันความร้อน EPS Foam

      ฉนวนกันความร้อน EPS Foam (Expanded Polystyrene) หรือ ผนังโฟม EPS อ่านว่า พอลิสไตรีน โฟม หรือ PS Foam คือ คือ โฟม PS ที่ใช้ก๊าซ Pentane (C5H12) ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับก๊าซหุงต้ม หรือ Butane (C44H10) เป็นสารที่ทำให้ขยายตัว (Blowing Agent) ในระหว่าง กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่เรียกว่า Polymerization เนื้อพลาสติก PS จะทำ ปฏิกิริยากับก๊าซ Pentane เอาไว้ภายในเมื่อนำมาผลิต โฟม EPS วัตถุดิบจะขยายตัว และเมื่อได้รับความร้อนใจจาก ไอน้ำ (Steam) ก็จะกลายเป็นเม็ดโฟม ขาว ๆ จากนั้นจึงนำไปขึ้นรูป (Molding)

ที่มา: บ้านและโกดัง express

EPS Foam (Expanded Polystyrene)

โฟม PS ในเรื่องคุณสมบัติ คือ เบา แต่สามารถรับน้ำหนักได้ดี นอกจากนั้นแล้วโฟม PS ยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนเก็บความเย็นและป้องกันการผ่านของเสียง PS FOAM จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการประหยัดพลังงาน งานรับน้ำหนักหรืองานกันกระแทกรวมทั้งงานที่ต้องการความเบา ซึ่งจะเห็นได้ว่าโฟมนำไปใช้งานประเภทต่าง ๆ มากมาย เช่น งานก่อสร้างอาคาร บ้านแบบประหยัดพลังงาน งานก่อสร้าง ถนน สะพาน งานก่อสร้างบ้านลอยน้ำ งานกันฉนวนความร้อน งานบรรจุภัณฑ์และงาน Lost Foam งานอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทคุณสมบัติที่ต้องการใช้งานนั้น ๆ ปัจจุบันคุณสมบัติของโฟมมีบทบาทมาก

โดยทั่วไปโฟม EPS จะขยายตัวประมาณ 50 เท่า และเมื่อขายตัวแล้วจะมีอากาศเข้ามาแทนที่ถึง 98% ของปริมาตร มีเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นเนื้อพลาสติก PS และนี่คือสาเหตุที่แม้ชิ้นงานจะมีขนาดใหญ่ แต่กลับมีน้ำหนักที่เบา

PS Foam
ลักษณะเนื้อโฟมของ EPS Foam (Expanded Polystyrene Foam)

      วิศวกรรมโยธา ปัจจุบันการใช้โฟมในงานก่อสร้างจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันบ้านเมืองเราเป็นเมืองร้อน อากาศอบอ้าว จึงต้องการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นเพื่อป้องกันความร้อน และประหยัดความร้อนได้ดีที่สุด แถมยังมีน้ำหนักที่เบา ง่ายต่อการติดตั้งอีกด้วย EPS FOAM เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษมีน้ำหนักเบาสะดวกในการขนย้าย ทำให้ง่ายในการก่อสร้าง สามารถที่จะตัดตามแบบที่ต้องการได้ ประหยัดพลังงาน ป้องกันความชื่นจากผิวดิน คงทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบ ๆ มีความต้านทานต่อแรงอัด จึงทำให้ช่วยในการลดการทรุดตัวเมื่อรับน้ำหนักอายุการใช้งานยาวนานอีกทั้งไม่ติดไฟ จึงเหมาะในการใช้งานกรณีที่ต้องลดการทรุดตัวบนชั้นดินเหนียวอ่อนและกระพังทลายของดินบริเวณคอสะพานได้เป็นอย่างดี

ที่มา: https://www.happyfranchise.co.th

คุณสมบัติ EPS Foam, PS Foam Insulation มีอะไรบ้าง?

คุณสมบัติ EPS Foam หรือ PS Foam มี ดังนี้

 • มีค่าความเป็นฉนวนต่ำ (k-Value) กันความร้อนได้ดี
 • เป็นโฟมไม่ลามไฟ จุดวาบไฟ (Flash Point อยู่ที่ 345°C – 360°C) สามารถดับไฟได้เอง และเปลวไฟไม่มีการแพร่กระจาย
 • ความหนาแน่น 1.00 – 2.00 ปอนด์ แข็งแรงรับแรงกด (Compressive Strength) ได้ดี สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่า 2,000 กิโลกรัม
 • เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีโครงสร้างวัสดุเป็นเซลล์ปิด (Closed-Cell) ทำให้มีคุณสมบัติการกันเสียงได้ สามารถป้องกันการผ่านของเสียงเป็นอย่างดี
 • เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการติดตั้งและขนย้าย
 • ป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดี
 • เก็บรักษาอุณภูมิความเย็นไว้ได้ดี เหมาะกับงานห้องเย็น
 • ป้องกันความชื้น
 • เป็นฉนวนโฟมชนิดที่ติดไฟแต่ไม่ลามไฟ มีจุดวาบไฟที่ต่ำที่สุด เมื่อโฟมได้รับความร้อนโฟมจะระเหยเป็นไอ
 • ช่วยประหยัดพลังงาน
 • มีอายุการใช้งานยาวนาน
 • ไร้สาร CFCs หรือ Chlorofluorocarbon ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • มีคุณสมบัติการเป็นฉนวนมากกว่าวัสดุอื่น
 • เหมาะกับงานก่อสร้างห้องคลีนรูม เนื่องจากไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรีย

ที่มา: https://www.insulationthai.com


ลักษณะการขึ้นรูป PS, EPS Foam มีกี่แบบ?

การขึ้นรูปผนังโฟม EPS Foam หรือ Expanded Polystyrene หรือ PS Foam มี 2 แบบ ดังนี้

1. Shape Molding

Shape Molding

อัดขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามลักษณะแม่พิมพ์ที่ทำ (Shape Molding) เช่น กล่องน้ำแข็งและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

2. Block Molding

Block Molding EPS Foam

อัดขึ้นรูปเป็นก้อนสี่เหลี่ยม (Block Molding) แล้วนำมาตัดตามขนาดและรูปร่างที่ต้องการ เช่น โฟมที่ใช้ทำผนังฉนวนต่าง ๆ


ทำไมถึงควรเลือกใช้ ฉนวน Sandwich Panel EPS , PS ?

1. Sandwich Panel EPS, PS มีความเป็นฉนวนสูง

คุณสมบัติ EPS Foam, PS Foam มีความเป็นฉนวนสูง ทำให้สามารถป้องกันความร้อนเข้าในอาคารได้ดี มากกว่าวัสดุใด ๆ ที่ความหนาเท่ากัน บ้านที่ใช้โฟมเป็นผนังและหลังคา สามารถลดค่าไฟฟ้าโดยรวมได้ประมาณ 30 เปอร์เซนต์

2. น้ำหนักเบา

คุณสมบัติ EPS Foam, PS Foam มีน้ำหนักเบา เป็นผลให้ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากมาย ประหยัดทั้งค่าแรงและเวลาการทำงาน รวมทั้งประหยัดค่าโครงสร้าง โดยความแข็งแรงไม่ลดน้อยลง

3. มีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำต่ำ

มีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำต่ำ ช่วยลดปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมจากภายนอก ป้องกันความชื้นอากาศภายนอกเข้าสู่ภายในได้ดี ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้มาก เพราะกว่า 70 เปอร์เซนต์ของการทำงานของเครื่องปรับอากาศเป็นการรีดความชื้นออกจากห้อง แต่ทั้งนี้ อาคารต้องมีระบบช่องเปิด ทั้งประตูหน้าต่างที่มีประสิทธิภาพ และมีการป้องกันรอยต่อระหว่างแผ่นโฟมที่ดีด้

4. ไม่ลามไฟ

ในงานสถาปัตยกรรมต้องใช้โฟม PS หรือผนังโฟม EPS ชนิด F-Grade ไม่ลามไฟเท่านั้น

5. ติดตั้ง / ปรับเปลี่ยน / ตัดต่อได้ง่าย

เนื่องจากน้ำหนักเบา ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งแล้ว การเดินระบบไฟฟ้าและประปาในอาคารยังสะดวกกว่าอาคารแบบเดิม ๆ เพราะสามารถขุด ตัด เจาะ ด้วยเครื่องมือไม่กี่ชิ้น มีข้อแม้ว่า การติดตั้งระบบต้องทำในขณะที่ยังไม่มีผิว (Finishing)

6. แข็งแรง

แข็งแรง เพราะตัว PS หรือ EPS สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 2,000 กก./ตร.เมตร โดยที่ยังคงคืนรูปได้

7. ความสวยงาม

บ้านที่ทำด้วยโฟม เมื่อทำเสร็จแล้ว ความงามจะไม่ต่างจากบ้านก่ออิฐฉาบปูนเลย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัสดุกรุผิวว่าจะเลือกใช้แบบใด

8. เป็นฉนวนกันเสียง

เนื่องจากโฟม PS หรือ EPS มีเนื้อโฟมลักษณะเซลล์ปิด (closed-cell) ทำให้มีคุณสมบัติการกันเสียงได้เป็นอย่างดี

9. สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง ตั้งแต่ถมดินปรับระดับ ทำส่วนประกอบอาคาร เช่นพื้นผนัง หลังคา บันได รั้วบ้าน บ่อเลี้ยงปลา สระว่ายน้ำ โดยไม่จำกัดรูปทรง เศษวัสดุยังสามารถนำมา re-use เป็นวัสดุปลูกเพิ่มโพรงอากาศให้แก่ดินได้เป็นอย่างดี

ที่มา: J. Panel เจ. พาเนล

ผู้ผลิต และจำหน่ายแผ่นฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel EPS Foam ราคาถูก ประหยัด ฉนวนรักษาความเย็น ฉนวนทำห้องเย็น กันเสียง ไม่ลามไฟ PS Foam โดย FATEK Group

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Translate »